Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu:

Petr Novotný
IČ: 71994009
DIČ: CZ8205200949
se sídlem: Jilemnického 1127, 293 01 Mladá Boleslav
zapsán u živnostenského úřadu Mladá Boleslav, Ev.č: 320704-18576291

Registrace

Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodu MADE IN BOLKA SHOP, nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita. Potvrzením registrace souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Objednávka

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu internetového obchodu MADE IN BOLKA SHOP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí (tzn. nejdéle do 12 hodin po obdržení objednávky) a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován emailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin po jejím vystavení, považujeme objednávku za zrušenou. Storno pošlete emailem na adresu kortusova@florbalmb.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email, telefon a číslo objednávky.

Doprava

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout v úterý a ve čtvrtek od 13:30 – 17:30 h na prodejně MADE IN BOLKA SHOP na adrese Zalužanská 1457, 293 01 Mladá Boleslav za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech Vás budeme informovat. 

Zásilkovna

 • Garance doručení balíku do 48 hodin, pokud je zboží skladem. 
 • Balík Do Zásilkovny je cenově nejdostupnější řešení doručení Vašeho zboží objednaného na eshopu.
 • Hmotnost balíku může být 5 kg, max. o rozměru 40 cm x 40 cm x 40 cm (v případě, že Vaše zásilka nebude splňovat tyto parametry, budete telefonicky nebo emailem informováni o změně ceny dopravného)
 • Pro vydání balíku stačí sdělit  pouze kód pro vyzvednutí, který obdržíte v avízu a Vaše jméno při výdeji.
 • Cena za službu - 109 Kč s DPH 
 • Cena za službu - 149 Kč s DPH (při nadrozměrné zásilce)

 

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.

Reklamace zásilky je možná do 7 pracovních dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. 

Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. 

Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet v okamžiku přebrání zboží kupujícím, a pokud není stanoveno jinak, trvá po dobu 24 měsíců. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy. 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě dle požadavku kupujícího ( výměna, oprava). Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

Práva spotřebitele a prodávajícího

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 5 1829 odst.1 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Náklady spojené s vrácením peněz nese kupující. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli (kupujícím) právo na náhradu škody.  Zároveň může započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: 

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 
 • na dodávku zboží upraveného dle přání Kupujícího 
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává v takovém případě beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. 

Jak postupovat při vracení zboží: 

 1. Připravte zásilku k odeslání dle instrukcí níže.
 2. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem.
 3. Doporučujeme spolu s odesláním balíčku informovat naše reklamační oddělení.

Tento vstřícný krok z Vaší strany nám urychlí vyřízení Vaší reklamace.

Vhodné je zaslat např. číslo zásilky pro snadnou dohledatelnost a možnost sledování zásilky. 

Jak zásilku připravit:

 1. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. 
 2. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. 
 3. Neposílejte zboží na dobírku.
 4. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 5. Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace). Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle prodávajícího, pokud o to spotřebitel požádá.

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady lze vybrat společně s výběrem dopravy.

 • Platba předem – převodem na bankovní účet - zdarma
  • Objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí zboží uhradíte v hotovosti. 
 • Osobní odběr - zdarma
  • Zboží uhradíte v hotovosti nebo kartou při osobním odběru.
 • Platba předem – přes platební bránu - zdarma

Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu Comgate s protokolem 3-D Secure podporovaným karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží). 

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. 

Děkujeme za Váš čas věnovaný obchodním podmínkám.

Obchodní podmínky jsou platné od 01.06.2019 do odvolání.
V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu Vašeho nákupu.