Reklamační řád

Provozovatel internetového obchodu

Petr Novotný
IČ: 71994009
DIČ: CZ8205200949
se sídlem: Jilemnického 1127, 293 01 Mladá Boleslav
zapsán u živnostenského úřadu Mladá Boleslav, Ev.č: 320704-18576291

Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předáno prodávajícímu k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté, s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Záruční doba na reklamované zboží je 24 měsíců od okamžiku přebrání zboží kupujícím.

Jak postupovat při reklamaci

 1. Zašlete výrobek na adresu naší provozovny MADE IN BOLKA SHOP, Zalužanská 1457, 293 01 Mladá Boleslav.
 2. Doporučujeme spolu s odesláním balíčku informovat naše reklamační oddělení a zásilku označit „REKLAMACE“.
  Tento vstřícný krok z Vaší strany nám velmi usnadní vyřízení Vaší reklamace.
 3. Vhodné je zaslat např. číslo zásilky pro snadnou dohledatelnost a možnost sledovat zásilku.
 4. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). Zboží musí být ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel (např. faktura, záruční list atd.) včetně vyplněného reklamačního protokolu, který je k dispozici ke stažení přímo v eshopu.
 6. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 7. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 8. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
 9. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Na základě posouzení reklamace bude zákazník (kupující) informován, zda byla jeho reklamace uznána, či nikoli. 

 • Pokud reklamace bude uznána, vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Náklady na dopravu/poštovné budou hrazeny stranou prodávající.
 • Pokud bude reklamace zamítnuta, zboží bude vráceno kupujícímu. Náklady na reklamační řízení, manipulační poplatky a na dopravu/poštovné bude hrazeno stranou kupující.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

O vyřízení reklamace budete informováni emailem, telefonicky, případně pomocí SMS.

Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Reklamační lhůta začíná běžet od okamžiku Vašeho přebrání reklamovaného zboží a trvá 30 dnů.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení reklamačního řádu.

Váš MADE IN BOLKA SHOP 

Reklamační řád je platný od 1.6.2019 do odvolání.
V případě změny reklamačního řádu je platný reklamační řád, který byl v platnosti k datu Vašeho nákupu.